Bim de Verdier

Skådespelare, Regissör, Dramatiker, Teaterpedagog och Fil. mag. teatervetenskap

Utbildad vid universitet och teatrar i Sverige och Brasilien. Har spelat på båda ländernas nationalscener och är professionellt verksam på båda sidorna om Atlanten. Har skrivit och översatt pjäser på svenska och portugisiska.

Under många år var den största utmaningen att göra "soloföreställningar", då jag först skrivit eller översatt texten och sedan spelat alla rollerna.

Erfarenheten av att undervisa i teater för vitt skilda målgrupper har inspirerat mig att utveckla en metod för skådespelarträning. Metoden används vid bl.a. Wiks Folkhögskola och Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasilien. Jag ser på teater som konst, men också som ett internationellt språk och som ett offentligt rum där möten mellan människor kan iscensättas. Därav mitt stora intresse för teaterantropologi och stiliserad teater. Mellan teatern och andra konstformer finns ett kreativt gränsland som jag gärna beträder t ex genom att regissera sceniska körer.

Teaterns skapande processer kan ses som ett undersökande av verkligheten och människornas relationer, känslor och drömmar. Utöver det konstnärliga undersökandet bedriver jag vetenskaplig teaterforskning och deltar aktivt i högskolans tredje uppdrag inom ett brasilianskt folkteaterprojekt.